De hoge gezondheidsraad: ACT en Positieve Psychologie geven positieve resultaten bij burn-out

De hoge gezondheidsraad: ACT en Positieve Psychologie geven positieve resultaten bij burn-out

Burn-out en werk (HGR 9339) (September 2017)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad

specifieke aanbevelingen over de preventie en behandeling van burn-out en over het competentieprofiel van de

beroepsbeoefenaars ten behoeve van de Belgische overheden.