Algemene voorwaarden

8-weken cursus ACT en 9-weken cursus Mindful Self-Compassion

Het aantal plaatsen is beperkt. Vermits u uw plaats reserveert voor de gehele cursus is er geen restitutie van het inschrijvingsgeld mogelijk. Enkel in geval van medische overmacht (met medisch attest) kan u uw inschrijving verplaatsen naar een latere cursus. We rekenen daarvoor een administratiekost van 75 euro aan.

Er wordt doorgaans een reservesessie voorzien in geval de trainer door ziekte of andere belangrijke redenen een sessie afwezig zal zijn. U wordt hierover zo snel mogelijk verwittigd. U plant deze reservesessie best ook in, in uw agenda. Indien de reservedatum nog niet vastligt, wordt hiervoor overleg gepleegd.

Terugkommoment ACT

Het aantal plaatsen is beperkt. Er geen restitutie van het inschrijvingsgeld mogelijk.