CM

CM voorziet een gedeeltelijke terugbetaling voor psychologische begeleiding indien de psychotherapeut geregistreerd staat bij de CM.

Voor volwassenen : terugbetaling tot 10 euro per sessie (max. 50 procent van het betaalde honorarium). Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie (max. 75 procent van het honorarium).  

Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per deelnemer. 

Aanvraagformulier voor terugbetaling psychotherapie -  Downloaden 

Voor een algemeen overzicht van alle tegemoetkomingen mutualiteiten – klik hier