Annick Seys

Annick Seys

Annick is

 • Oprichter van Allegre Expertisecentrum sinds 2012. 
 • Opleider, trainer, coach en therapeut in 2 modellen in de contextuele gedragstherapie: ACT en FAP. 
 • Mede auteur 3 boeken, waarvan één internationaal werd uitgegeven :

‘The ACT Matrix - A new approach to building psychological flexibility across settings and populations’ (2013) onder regie van dr. Kevin Polk (VS) en Benjamin Schoendorff (Canada). Dit boek werd internationaal uitgebracht en wereldwijd verkocht.

        ‘Acceptance & Commitment Therapy. Theorie en praktijk’ (2015) onder regie van Jacqueline A-Tjak

         ‘Intervisie met impACT’ (2017) co – auteur: Jacqueline A-Tjak.

 • Lid van de opleidingscommissie van de Association for Contextual Behavioral Science België – Nederland om ACT- opleiders te ondersteunen in de kwaliteit die ze bieden en richtlijnen hier rond te ontwikkelen.
 • Lid van de Association for Contextual Behavioral Science.
 • Einde 2018 gecertificeerd als FAP-trainer door de universiteit van Washington.
 • In supervisie bij 2 professoren (Prof. Dr. Yvonne Barnes – Holmes en Prof. Dr. Glenn Callaghan), beiden wereldautoriteiten in de 2 modellen waarin Annick zich gespecialiseerd heeft.
 • Supervisor in ACT van diverse psychotherapeuten in België en Nederland.
 • Internationaal opgeleid door o.a. Steven C. Hayes, Kelly Wilson, Kirk Strohsal, Russ Harris, Jonathan Kanter, Kevin Polk, JoAnn Dahl, Niklas Törneke, John Forsyth, Louise Hayes, Joseph Ciarrochi, Maivis Tsai, Bob Kohlenberg, Rikke Kjelgaard, Yvonne Barnes-Holmes enz.

Annick heeft een wens die ze met Allegre probeert te verwezenlijken. Vele mensen worden momenteel niet geholpen en is de missie van Allegre om ervoor te zorgen dat ze wel geholpen worden. Allegre wil mensen 3 dingen leren:

1) Hoe ze door een complexe fase van hun leven uit geraken

2) Eens door die complexe fase uit, helpen we mensen verstaan hoe ze vanaf dat ogenblik bij een volgende complexe fase ook weten hoe ze hier zelf kunnen uit geraken.

3) Hoe je het leven ten volle kan (be)leven en niet opgeslorpt hoeft te zijn door dingen die in je verleden zijn gebeurd of door andere zorgen die het je niet altijd gemakkelijk maken.

Het is Annick's absolute motivatie om zoveel mogelijk mensen met ACT en andere 3de generatie gedragstherapiemodellen in contact te brengen. Vanuit deze waarde tracht zij elk jaar ook een gratis ACT workshop aan te bieden aan mensen die het niet kunnen betalen. Zo gaf zij al een cursus aan OCMW-cliënten, jongeren uit Zwartberg – Genk en universiteitsstudenten aan de universiteit van Polen.

Uitgebreide ervaring als ACT- opleider en supervisor in diverse organisaties in de sociale, medische en geestelijke gezondheidssector.

In organisaties coacht Annick leidinggevenden en teams in hun functioneren, doorheen crisissituaties of ernstige conflictsituaties en in het ACT-proof maken van hun organisatie om als dusdanig de kwaliteit die de organisatie levert aan zijn cliënten te maximaliseren.

In het bedrijfsleven coacht Annick eigenaars-ondernemers en hogere kaderleden, individueel en in team met betrekking tot hun functioneren in de specifieke context van het managen van de groeiparadox waarin ze terecht gekomen zijn. Dit doet Annick in samenwerking met Paquay & Associates

Ervaring als therapeut met: 

 • Jongeren & volwassenen - zwakt tot hoogbegaafd
 • Faalangst, burn-out, piekeren, onzekerheid
 • (Chronische) eetstoornissen, rouwverwerking, dwang, trauma en misbruik.

Meer over wie Annick is, vind je hier: 

https://www.allegre.be/blog/de-meest-kwetsbare-blog-die-ik-ooit-zal-schrijven-denk-ik

https://www.allegre.be/blog/titel-van-blog-item-2